Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret120472
Yönetici

Handırıı Köyü Tarihi

 HANDIRI  KÖYÜMÜZÜN

  TARİHÇESİ

Anadolu’nun fethinden önce köyümüzün yerleşim alanı olarak kullanıldığına dair gerek etnoğrafik gerekse arkeolojik bir bulguya rastlanılmamıştır. 1082 yılında Çankırı’nın fethedilmesinden sonra Emir Karatekin döneminde bir uç köyü olarak kurulmuştur.

Düşman saldırılarından Çankırı’yı korumak için o dönemde İlimiz genelinde dört adet  uç köyü kurulmuştur. Handırı da bu köylerin en önemlilerindendir.  

Köyün ilk adının  “Handeri” olduğu  582 Numaralı ve Anadolu Evvel adlı defterin 215 sahife 149 sırada mukayyet (kayıtlı)  Şeyh Mehdi Bin Hamid bin Şaban’ ın Altı yüz yetmiş tarihli (1271) Arabca tercemesinden anlaşılmaktadır.

Bu Vakıf defterinde köyümüzden şu şekilde bahsedilmektedir. “Üçüncü köye Handeri köyü namı verilir, bunun birinci sınırı, uluyola, ikinci sınırı, oradan yağlılaşa, sonra oradan ılıselek  hududuna, üçüncü sınırı uruvaygezine, sonra oradan Müş Gölüne, dördüncü sınırı oradan yaylak mirlevad tabir edilen mahalle müntehidir.

Bu surette bu köy vakıf oldu.” Ayrıca Handeri köyünün bir vakıf olduğu da bu tabirlerden anlaşılmaktadır.

Halk arasındaki yaygın kanıya  göre Çankırı dan  Handeri köyüne kadar 13 değirmen vakıf arazisinde kurulmuş bunların sadece 6 tanesi köyümüz sınırları içindedir. Şu anda bu değirmenlerin kalıntıları bulunmaktadır. 

Vakıf arazisi olan köyümüz daha sonra Vakıf arazisi olmaktan çıkarılarak köy halkının tasarrufuna verilmiştir.

Köyümüzün ilk adı “ Handeri ” dir. Daha sonra “ Handırı “ ve  ” Dereçatı ” adını almıştır. Halk arasında ve çevre köylerde genellikle HANDIRI adı kullanılmakta resmi işler ve evrak işlerinde  Dereçatı ismi kullanılmaktadır.  

Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında Çankırı İli ve Köyümüz İnebolu –Ankara arasında irtibatı sağlamış, cepheye mühimmat nakli gibi  önemli hizmetlerde bulunmuştur. O günün şartlarında eli silah tutan bütün gençlerimiz cephede savaştığından (Edindiğim bilgiye göre 37 kişi savaşa gitmiş 20 kişinin şehit olduğu, 17 kişinin de Gazi olarak geri döndüğü söylenir;  mühimmat nakli kadınlarımız  ve yaşlı erkekleri  tarafından yapılmıştır.

Ayrıca Köyümüzde Çalışkan soyadlı Lakaplı Connazların büyük dedelerinin yaptığı  Connaz' ın yolu halk arasında bilinmekte ve  kör kazmayla yol yaptığı söylenmektedir.  Connaz ın yolu ." ALAÇIK " mevkiidedir.

 Köyümüzün Su Değirmenleri;

 1-Deliosmanoğullarının değirmeni,

 2-Corukgilin değirmeni,

 3-Çilahmetgilin değirmeni

 4-Ilgazlı Ahmet Efendinin değirmeni,

5-Kâtibin değirmeni,

 6-Deli Şabanın değirmeni

Olduğu söylenmekte ve bu su değirmenlerinden bazıların kalıntıları halen vardır.

Köyümüzün tarihini belgelerle araştıran Çankırı Belediyesi Kültür Müdürü Yüksel ARSLAN beyi ziyaret ettim, Köyümüz Handırı nın bir AVŞAR (oğuz boyu) olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Denilmektedir.

Ayrıca araştırmalarımdan da köyümüzde Çerkez ve Kayı boyundan sülale olduğunu tespit ettim.

T.C ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ GÜNDEMİ

2014 YILI 2. TOPLANTI

03-07/02/2014

Toplantı Saati  : 10.30

Toplantı Yeri   : İl Genel Meclisi Salonu

2.Birleşim 04.02.2014 Salı

1- Açılış ve yoklama.2-  İlimiz Merkez İlçeye bağlı Dereçatı köyünün adının "HANDIRI" olarak değiştirilmesi.
Osman CANBAZ    İl Genel Meclis Başkanı

Toplantının ilk maddesinde merkeze bağlı Dereçatı Köyü’nün isminin Handırı olarak değiştirilmesi hususu görüşüldü. Yapılan müzakerelerde değişiklik için köyden 54 imza toplandığı belirtilirken, köylülerin isim değişikli istediği vurgulandı. Konu oy birliği ile kabul edildi.

Araştırmalarım halen devam etmektedir.

Ahmet YAKAR
handiri.com web sitesi yönetici